Palveluni tiekunnille

Vuotuiset hallinnolliset työtehtävät

 • Kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
 • Maksuunpanoluettelon laatiminen

 • Osakasluettelon ajan tasalla pitäminen

 • Kokousvalmistelut, kokouskutsujen laatiminen sekä lähettäminen

 • Kokouksiin osallistuminen (2 hoitokunnan kokousta sekä 1 yleinen kokous)

 • Kokouksissa puheenjohtajana / sihteerinä toimiminen

 • Tieyksikkömaksujen sekä käyttömaksujen laskuttaminen

 • Laskujen maksaminen (Tilinkäyttöoikeudet tieisännällä sekä yhdellä tiekunnan jäsenellä)

Yksikköhinnoilla tehtävät työt

 • Tietarkastukset
 • Yksiköinnin tarkastukset
 • Perintäasiat
 • Ylimääräiset kokoukset
 • Kunnan / kaupungin avustushakemuksen laadinta
 • Tienkunnon seuranta